หวยยี่กี
วันที่ 14 มิ.ย. 2567

2 ตัวบน : ดูเลขท้าย 2 ตัว ของ 3 ตัวบน Refresh
รอบ 2ตัวล่าง 2ตัวล่าง 3ตัวบน 2ตัวบน
คู่-คี่ สูง-ต่ำ คู่-คี่ สูง-ต่ำ
รอบที่ 54 31 คี่ ต่ำ 628 คู่ ต่ำ
รอบที่ 53 18 คู่ ต่ำ 177 คี่ สูง
รอบที่ 52 19 คี่ ต่ำ 939 คี่ ต่ำ
รอบที่ 51 61 คี่ สูง 235 คี่ ต่ำ
รอบที่ 50 30 คู่ ต่ำ 534 คู่ ต่ำ
รอบที่ 49 66 คู่ สูง 834 คู่ ต่ำ
รอบที่ 48 14 คู่ ต่ำ 220 คู่ ต่ำ
รอบที่ 47 76 คู่ สูง 999 คี่ สูง
รอบที่ 46 97 คี่ สูง 540 คู่ ต่ำ
รอบที่ 45 30 คู่ ต่ำ 572 คู่ สูง
รอบที่ 44 40 คู่ ต่ำ 076 คู่ สูง
รอบที่ 43 98 คู่ สูง 687 คี่ สูง
รอบที่ 42 82 คู่ สูง 719 คี่ ต่ำ
รอบที่ 41 40 คู่ ต่ำ 826 คู่ ต่ำ
รอบที่ 40 33 คี่ ต่ำ 632 คู่ ต่ำ
รอบที่ 39 01 คี่ ต่ำ 793 คี่ สูง
รอบที่ 38 62 คู่ สูง 106 คู่ ต่ำ
รอบที่ 37 98 คู่ สูง 110 คู่ ต่ำ
รอบที่ 36 47 คี่ ต่ำ 671 คี่ สูง
รอบที่ 35 82 คู่ สูง 432 คู่ ต่ำ
รอบที่ 34 38 คู่ ต่ำ 083 คี่ สูง
รอบที่ 33 70 คู่ สูง 083 คี่ สูง
รอบที่ 32 57 คี่ สูง 529 คี่ ต่ำ
รอบที่ 31 16 คู่ ต่ำ 904 คู่ ต่ำ
รอบที่ 30 86 คู่ สูง 442 คู่ ต่ำ
รอบที่ 29 25 คี่ ต่ำ 608 คู่ ต่ำ
รอบที่ 28 38 คู่ ต่ำ 433 คี่ ต่ำ
รอบที่ 27 85 คี่ สูง 702 คู่ ต่ำ
รอบที่ 26 25 คี่ ต่ำ 959 คี่ สูง
รอบที่ 25 08 คู่ ต่ำ 860 คู่ สูง
รอบที่ 24 28 คู่ ต่ำ 637 คี่ ต่ำ
รอบที่ 23 82 คู่ สูง 816 คู่ ต่ำ
รอบที่ 22 34 คู่ ต่ำ 576 คู่ สูง
รอบที่ 21 65 คี่ สูง 046 คู่ ต่ำ
รอบที่ 20 17 คี่ ต่ำ 954 คู่ สูง
รอบที่ 19 68 คู่ สูง 045 คี่ ต่ำ
รอบที่ 18 93 คี่ สูง 016 คู่ ต่ำ
รอบที่ 17 33 คี่ ต่ำ 642 คู่ ต่ำ
รอบที่ 16 73 คี่ สูง 154 คู่ สูง
รอบที่ 15 71 คี่ สูง 172 คู่ สูง
รอบที่ 14 18 คู่ ต่ำ 424 คู่ ต่ำ
รอบที่ 13 86 คู่ สูง 199 คี่ สูง
รอบที่ 12 25 คี่ ต่ำ 762 คู่ สูง
รอบที่ 11 77 คี่ สูง 719 คี่ ต่ำ
รอบที่ 10 88 คู่ สูง 206 คู่ ต่ำ
รอบที่ 9 61 คี่ สูง 933 คี่ ต่ำ
รอบที่ 8 90 คู่ สูง 153 คี่ สูง
รอบที่ 7 46 คู่ ต่ำ 385 คี่ สูง
รอบที่ 6 09 คี่ ต่ำ 325 คี่ ต่ำ
รอบที่ 5 78 คู่ สูง 435 คี่ ต่ำ
รอบที่ 4 60 คู่ สูง 076 คู่ สูง
รอบที่ 3 98 คู่ สูง 461 คี่ สูง
รอบที่ 2 07 คี่ ต่ำ 030 คู่ ต่ำ
รอบที่ 1 67 คี่ สูง 430 คู่ ต่ำ

User Online: 1